Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một gen thực hiện 2 lần phiên mã đã đòi hỏi môi trường cung

Một gen thực hiện 2 lần phiên mã đã đòi hỏi môi trường cung

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một gen thực hiện 2 lần phiên mã đã đòi hỏi môi trường cung cấp ribonucleotit các loại: A= 400; U= 360; G= 240; X= 480. Số lượng từng loại nucleotit của gen là:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Một lần phiên mã gen cần: A = 200, U = 180 , G = 120, X = 240

Số  nucleotit này tương ứng với số nu trên phân tử mARN

Số lượng từng loại nu của gen: A = T = 200 + 180 = 380

                                                   G = X = 120 + 240 = 360

Đáp án B 

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn