Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một gen trội (A) quy định mầu lộng vàng ở

Một gen trội (A) quy định mầu lộng vàng ở

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một gen trội (A) quy định mầu lộng vàng ở chuột. Một alen trội của một gen độc lập khác (R) quy định màu lông đen. Khi có đồng thời 2 alen trội này, chúng sẽ tương tác với nhau qui định màu lông xám. Khi 2 gen lặn tương tác sẽ qui định màu lông kem. Cho giao phối một con chuột đực màu lông xám với một con chuột cái màu lông vàng thu được một lứa đẻ với tỷ lệ 3/8 số con màu vàng : 3/8 số con màu xám : 1/8 số con màu đen : 1/8 số con màu kem

Kiểu gen của chuột đực là gì ?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

A-R- = xám                             aaR- = đen

A-rr = vàng                              aarr = kem

P : ♂ xám (A-R-) x ♀ vàng (A-rr)

F1 : 3/8 xám :  3/8 vàng : 1/8 đen : 1/8 kem

Do đời co xuát hiện kiểu hình màu kem aarr

→ ở P phải là : Aa x Aa và Rr x rr

Vậy chuột đực AaRr

Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn