Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một hạt mang điện tích 410-8 C chuyển động với tốc độ

Một hạt mang điện tích 410-8 C chuyển động với tốc độ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một hạt mang điện tích 4.10-8 C chuyển động với tốc độ 400 m/s trong một từ trường đều theo hướng vuông góc với đường sức từ. Biết cảm ứng từ của từ trường có độ lớn 0,025 T. Lực Lorenxơ tác dụng lên điện tích có độ lớn là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Độ lớn lực Lorenxơ: ({f_L} = left| q right|vBsin alpha )

Giải chi tiết:

Lực Lorenxơ tác dụng lên điện tích là:

({f_L} = left| q right|vBsin alpha = {4.10^{ - 8}}.400.0,025.sin {90^0} = {4.10^{ - 7}},,left( N right))

Ý kiến của bạn