Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một hệ dao động có tần số riêng f<sub>0</sub>. Tác dụng vào

Một hệ dao động có tần số riêng f<sub>0</sub>. Tác dụng vào

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một hệ dao động có tần số riêng f0. Tác dụng vào hệ một ngoại lực biến thiên điều hòa có tần số f. Hiện tượng cộng hưởng xảy ra khi


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Hiện tượng cộng hưởng xảy ra khi tần số ngoại lực bằng tần số riêng.

=>Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn