Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một hình bình hành có chiều cao 4dm và độ dài đáy 20cm

Một hình bình hành có chiều cao 4dm và độ dài đáy 20cm

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một hình bình hành có chiều cao 4dm và độ dài đáy 20cm. Diện tích  hình bình hành đó là:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Muốn tính diện tích hình bình hành ta lấy đáy nhân với chiều cao (cùng đơn vị đo).

Giải chi tiết:

Đổi (4,dm = 40,cm)

Diện tích hình bình hành đó là: (20 times 40 = 800,left( {c{m^2}} right))

Đáp số: (800,c{m^2}.)

Chọn B.

Ý kiến của bạn