Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một hình chữ nhật có chiều rộng 6cm chiều dài gấp đôi c

Một hình chữ nhật có chiều rộng 6cm chiều dài gấp đôi c

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một hình chữ nhật có chiều rộng 6cm, chiều dài gấp đôi chiều rộng. Diện tích hình chữ nhật đó là:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Tính chiều dài hình chữ nhật sau đó tính diện tích của hình chữ nhật đó.


Muốn tính diện tích của hình chữ nhật ta lấy chiều dài nhân với chiều rộng (cùng đơn vị đo).

Giải chi tiết:

Chiều dài hình chữ nhật là: (6 times 2 = 12left( {cm} right))

Diện tích của hình chữ nhật đó là: (12 times 6 = 72left( {c{m^2}} right))

Đáp số: (72,c{m^2}).

Chọn D.

Ý kiến của bạn