Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một hình hộp chữ nhật có diện tích ba mặt bằng 20 cm2</

Một hình hộp chữ nhật có diện tích ba mặt bằng 20 cm2</

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một hình hộp chữ nhật có diện tích ba mặt bằng 20 cm2, 28cm2; 35cm2. Tính thể tích của hình hộp đó?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Gọi hình hộp chữ nhật có các kích thước là a, b, c. Ta có: ab = 20; bc = 28; ac = 35.

Suy ra: (ab.bc.ca = {(abc)^2} = 20.28.35 = 19600 Rightarrow abc = V = sqrt {19600}  = 140c{m^3})

Chọn B.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn toán cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn