Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Một hình nón có bán kính đáy bằng 4cm, đường sinh bằng 5cm.

Một hình nón có bán kính đáy bằng 4cm, đường sinh bằng 5cm.

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một hình nón có bán kính đáy bằng 4cm, đường sinh bằng 5cm. Diện tích xung quanh của hình nón bằng


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

A

Ý kiến của bạn