Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một hình thang có đáy lớn 120dm đáy bé 80dm chiều cao 4

Một hình thang có đáy lớn 120dm đáy bé 80dm chiều cao 4

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một hình thang có đáy lớn 120dm, đáy bé 80dm, chiều cao 40dm. Tính diện tích hình thang đó.


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Muốn tính diện tích hình thang ta lấy đáy lớn cộng với đáy bé, nhân với chiều cao rồi chia cho 2 (cùng đơn vị đo).


Công thức: (S = left( {a + b} right) times h:2)

Giải chi tiết:

Diện tích hình thang đó là:

(left( {120 + 80} right) times 40:2 = 4000left( {d{m^2}} right))

Đáp số: (4000d{m^2}.)

Chọn C. 

Ý kiến của bạn