Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một hình vuông cạnh 5 (cm), đặt trong từ trường đều có cảm ứ

Một hình vuông cạnh 5 (cm), đặt trong từ trường đều có cảm ứ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một hình vuông cạnh 5 (cm), đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B = 4.10-4 (T). Từ thông qua hình vuông đó bằng 10-6 (Wb). Góc hợp bởi vectơ cảm ứng từ và vectơ pháp tuyến với hình vuông đó là:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Áp dụng công thức φ = BS.cosα

( * ) Xem thêm: Ôn tập vật lý 11, Tổng ôn tập lý thuyết lớp 11 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn