Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Một học sinh đã đưa ra 5 nhận định về đặc điểm di truyền gen

Một học sinh đã đưa ra 5 nhận định về đặc điểm di truyền gen

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một học sinh đã đưa ra 5 nhận định về đặc điểm di truyền gen trên NST X không có alen tương ứng trên NST Y như sau:

1. Gen lặn di truyền theo quy luật di truyền chéo.

2. Kết quả phép lai thuận nghịch khác nhau.

3. Tính trạng di truyền theo dòng mẹ.

4. Ở giới XY chỉ cần 1 alen lặn cũng biểu hiện ra kiểu hình.

5. Tính trạng lặn chỉ biểu hiện ở giới XY.

Học sinh đó đã có những nhận định đúng là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Nhận xét đúng là : 1, 2, 4.

3. Sai . Hiện tượng di truyền theo dòng mẹ có liên quan đến di truyền tế bào chất hoặc ở nhóm giới cái có kiểu gen XY

5. Sai có biểu hiện ở giới XX ở trạng thái đồng hợp

Đáp án B 

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn