Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một học sinh dùng thước có độ chia nhỏ nhất là 02cm để

Một học sinh dùng thước có độ chia nhỏ nhất là 02cm để

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một học sinh dùng thước có độ chia nhỏ nhất là 0,2cm để đo chiều dài lớp học. Cách ghi kết quả đo nào sau đây là đúng?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Khi đo độ dài, ta cần đọc kết quả theo độ chia nhỏ nhất.

Giải chi tiết:

Độ chia nhỏ nhất là 0,2 cm nên không thể đọc các kết quả là (500,1,cm,,,500,25,cm,,,500,3,cm.)

Chọn A.

Ý kiến của bạn