Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một hỗn hợp X gồm Al và Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> thực hiệ

Một hỗn hợp X gồm Al và Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> thực hiệ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một hỗn hợp X gồm Al và Fe2O3 thực hiện phản ứng nhiệt nhôm. Phản ứng hoàn toàn cho ra chất rắn Y. Y tác dụng với dung dịch NaOH dư cho ra 3,36 lít khí H2 (đktc).  Cho Z tác dụng với H2SO4 loãng dư thu được 8,96 lít khí(đktc). Khối lượng của Al và Fe2O3 có trong hỗn hợp X là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

 

 Khối lượng của Al và Fe2O3 có trong hỗn hợp X là 13,5 gam ; 32 gam.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn