Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một hỗn hợp X gồm axetilen, anđehit fomic, axit fomic và H<s

Một hỗn hợp X gồm axetilen, anđehit fomic, axit fomic và H<s

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một hỗn hợp X gồm axetilen, anđehit fomic, axit fomic và H2. Lấy a mol hỗn hợp X cho qua Ni, đốt nóng thu được hỗn hợp Y gồm các chất hữu cơ và H2. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp Y rồi hấp thụ hết sản phẩm cháy bằng nước vôi trong dư, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 15 gam kết tủa và khối lượng dung dịch nước vôi giảm 3,9 gam. Giá trị của a là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

X : C2H2 ; CH2O ; CH2O2 ; H2 với số mol lần lượt là a ; b ; c ; d

=> bảo toàn nguyên tố : nCO2 = nC(X) = 2a + b + c = 0,15 mol

, nH2O = ½ nH(X) = a + b + c + d = nX = a

=> mdd giảm = mCaCO3 – mCO2 – mH2O

=> 3,9 = 15 – 44.015 – 18nH2O => nH2O = 0,25 mol = a

=>B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn