Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Một hỗn hợp X gồm CH3OH, CH3COOH, C<su

Một hỗn hợp X gồm CH3OH, CH3COOH, C<su

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một hỗn hợp X gồm CH3OH, CH3COOH, C6H5OH tác dụng vừa đủ với Na sinh ra 672ml khí (đktc) và hỗn hợp rắn Y . Nếu đốt cháy hết X thu được 4,032 lit CO2(đktc). Nếu đốt cháy hết Y được Na2CO3 và số mol CO2 tạo ra là:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

, nOH = 2nH2 = 0,06 mol = nNa = 2nNa2CO3

=> nNa2CO3 = 0,03 mol

Bảo toàn C : nCO2 (đốt X) = nNa2CO3 + nCO2(đốt Y) = 0,18 mol

=> nCO2 đốt Y = 0,15 mol

=>B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn