Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một hợp chất B chứa 60 C 1333 H còn lại là O Cho biết p

Một hợp chất B chứa 60 C 1333 H còn lại là O Cho biết p

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một hợp chất B chứa 60% C; 13,33% H; còn lại là O. Cho biết phân tử khối của B là 60. Công thức phân tử của B là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Gọi CTPT của X là CxHyOz


(x = dfrac{{% {m_C}.M}}{{12.100% }}) ; (y = dfrac{{% {m_H}.M}}{{1.100% }}) ; (z = dfrac{{% {m_O}.M}}{{16.100% }})

Giải chi tiết:

%O = 26,67%

Gọi CTPT của X là CxHyOz

⟹ (x = dfrac{{% {m_C}.M}}{{12.100% }} = dfrac{{60.60}}{{12.100}} = 3) ; (y = dfrac{{% {m_H}.M}}{{1.100% }} = dfrac{{13,33.60}}{{1.100}} = 8) ; (z = dfrac{{% {m_O}.M}}{{16.100% }} = dfrac{{26,67.60}}{{16.100}} = 1)

Vậy CTPT của X là C3H8O.

Đáp án D

Ý kiến của bạn