Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một hợp chất hữu cơ gồm C, H, O ; trong đó cacbon chiếm 61,2

Một hợp chất hữu cơ gồm C, H, O ; trong đó cacbon chiếm 61,2

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một hợp chất hữu cơ gồm C, H, O ; trong đó cacbon chiếm 61,22% về khối lượng. Công thức phân tử của hợp chất là:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn