Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Một hợp chất X chứa ba nguyên tố C, H, O có tỉ lệ khối lượng

Một hợp chất X chứa ba nguyên tố C, H, O có tỉ lệ khối lượng

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một hợp chất X chứa ba nguyên tố C, H, O có tỉ lệ khối lượng mC : mH : mO = 21 : 2 : 4. Hợp chất X có công thức đơn giản nhất trùng với công thức phân tử. Số đồng phân cấu tạo thuộc loại hợp chất thơm ứng với công thức phân tử của X là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

mC:mH:mO = 21:2:4 => nC:nH:nO = 21/12:2/1:4/16 = 7:8:1 

--> CTĐGN = CTPT = C7H8O 

=> C6H5-CH2-OH hoặc HO-C6H5-CH3(3 vị trí nhóm OH) hoặc đồng phân ete C6H5-O-CH3

=> Đáp án D

 

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn