Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một hợp lực 1 N tác dụng vào một vật có khối lượng 2kg lúc đ

Một hợp lực 1 N tác dụng vào một vật có khối lượng 2kg lúc đ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một hợp lực 1 N tác dụng vào một vật có khối lượng 2kg lúc đầu đứng yên, trong khoảng thời gian 2s. Quãng đường mà vật đi được trong khoảng thời gian đó là:

           


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

( * ) Xem thêm: Ôn tập vật lý 10, Tổng ôn tập lớp 10 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn