Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Một hợp tử trải qua 6 lần nguyên phân liên tiếp. Sau số lần

Một hợp tử trải qua 6 lần nguyên phân liên tiếp. Sau số lần

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một hợp tử trải qua 6 lần nguyên phân liên tiếp. Sau số lần phân bào đầu tiên có một tế bào bị đột biến tứ bội, sau đó các tế bào con nguyên phân bình thường đến lần cuối cùng đã tạo ra 48 tế bào con. Đột biến xảy ra vào lần nguyên phân thứ mấy và số tế bào lưỡng bội sinh ra vào cuối quá trình lần lượt là?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Nguyên phân 6 lần bình  thường sẽ tạo ra 64 tế bào

Nhưng thực tế do đột biến nên tạo ta 48 tế bào con

=> Số lượng tế  bào bị hụt đi là : 64 – 48 = 16

=> Có 16 tế bào tứ bội được tạo ra

=>  Số tế bào lưỡng bội là 48 – 16 = 32

=>  Lần nguyên phân xảy ra đột biến là : 

=>  Đột biến xảy ra ở  lần nguyên phân thứ 2

=> Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn