Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một khối lăng trụ tam giác có cạnh đáy lần lượt là 13cm, 14c

Một khối lăng trụ tam giác có cạnh đáy lần lượt là 13cm, 14c

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một khối lăng trụ tam giác có cạnh đáy lần lượt là 13cm, 14cm, 15cm; độ dài cạnh bên bằng 8 và tạo với đáy một góc 30o. Khi đó thể tích khối lăng trụ đó là:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn toán cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn