Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một khối trụ có thể tích là 20(đvtt). Nếu tăng bán kính đáy

Một khối trụ có thể tích là 20(đvtt). Nếu tăng bán kính đáy

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một khối trụ có thể tích là 20(đvtt). Nếu tăng bán kính đáy lên 2 lần và giữ nguyên chiều cao của khối trụ thì thể tích của khối trụ mới là:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

– Phương pháp

Diện tích hình tròn tỉ lệ thuận với bình phương bán kính

– Cách giải

Khi tăng bán kính đáy lên 2 lần thì diện tích đáy tăng 4 lần, mà chiều cao giữ nguyên nên thể tích khối trụ tăng 4 lần

Thể tích khối trụ mới là 4.20 = 80 (đvtt)

Chọn A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn toán cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn