Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một không gian sinh thái mà ở đó tất cả các nhân tố sin

Một không gian sinh thái mà ở đó tất cả các nhân tố sin

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một "không gian sinh thái" mà ở đó tất cả các nhân tố sinh thái của môi trường nằm trong giới hạn sinh thái cho phép loài đó tồn tại và phát triển gọi là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Một "không gian sinh thái" mà ở đó tất cả các nhân tố sinh thái của môi trường nằm trong giới hạn sinh thái cho phép loài đó tồn tại và phát triển gọi là ổ sinh thái (SGK Sinh 12 trang 152).

Chọn D

Ý kiến của bạn