Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một khu rừng có trữ lượng gỗ 4.105 mét khối. Biết

Một khu rừng có trữ lượng gỗ 4.105 mét khối. Biết

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một khu rừng có trữ lượng gỗ 4.105 mét khối. Biết tốc độ sinh trưởng của các cây trong khu rừng đó là 4% mỗi năm. Sau 5 năm khu rừng đó sẽ có bao nhiêu mét khối gỗ?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn toán cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn