Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một khung dây có tiết diện S đặt trong từ trường đều ov

Một khung dây có tiết diện S đặt trong từ trường đều ov

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một khung dây có tiết diện (S) đặt trong từ trường đều (overrightarrow B ) có đường sức vuông góc với mặt phẳng của khung dây. Từ thông qua khung có độ lớn là:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Từ thông: (Phi  = BScos alpha ) với (alpha  = left( {overrightarrow B ;overrightarrow n } right))

Giải chi tiết:

Từ trường vuông góc với mặt phẳng khung dây: (alpha  = {0^0})

Từ thông qua khung là:

(Phi  = BScos alpha  = BS.cos{0^0} = BS)

Chọn B.

Ý kiến của bạn