Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một khung dây dẫn phẳng có diện tích 20 cm<sup>2</sup> gồm 1

Một khung dây dẫn phẳng có diện tích 20 cm<sup>2</sup> gồm 1

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một khung dây dẫn phẳng có diện tích 20 cm2 gồm 1000 vòng quay đều với tần số góc 3000 vòng /phút quanh một trục cố định nằm trong mặt phẳng khung dây, trong một từ trường đều B = 1 T, vecto cảm ứng từ vuông góc với trục quay của khung. Ban đầu vecto pháp tuyến của mặt phẳng khung dây hợp với vecto cảm ứng từ một góc bằng π/3. Suất điện động cảm ứng trong khung dây có biểu thức.


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn