Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một khung dây quay đều trong từ trường B vuông góc với trục

Một khung dây quay đều trong từ trường B vuông góc với trục

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một khung dây quay đều trong từ trường B vuông góc với trục quay của khung với tốc độ   n = 900 vòng/ phút. Tại thời điểm t = 0, véctơ pháp tuyến  n  của mặt phẳng khung dây hợp với  B một góc 300. Từ thông cực đại gởi qua khung dây là 0,01Wb. Biểu thức của suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn