Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một kính thiên văn gồm vật kính có tiêu cự f1 = 1

Một kính thiên văn gồm vật kính có tiêu cự f1 = 1

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một kính thiên văn gồm vật kính có tiêu cự f1 = 120 (cm) và thị kính có tiêu cự f2 = 5 (cm). Độ bội giác của kính khi người mắt tốt quan sát Mặt Trăng trong trạng thái không điều tiết là:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

( * ) Xem thêm: Ôn tập vật lý 11, Tổng ôn tập lý thuyết lớp 11 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn