Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một lăng kính bằng thuỷ tinh chiết suất n, góc chiết quang A

Một lăng kính bằng thuỷ tinh chiết suất n, góc chiết quang A

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một lăng kính bằng thuỷ tinh chiết suất n, góc chiết quang A. Tia sáng tới một mặt bên có thể ló ra khỏi mặt bên thứ hai khi


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

( * ) Xem thêm: Ôn tập vật lý 11, Tổng ôn tập lý thuyết lớp 11 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn