Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một lò xo có chiều dài tự nhiên 12cm Khi treo một vật c

Một lò xo có chiều dài tự nhiên 12cm Khi treo một vật c

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một lò xo có chiều dài tự nhiên (12cm). Khi treo một vật có trọng lượng (6N) thì chiều dài của lò xo là(15cm). Độ cứng (k) của lò xo là:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Định luật Húc: Trong giới hạn đàn hồi, độ lớn của lực đàn hồi của lò xo tỉ lệ thuận với độ biến dạng của lò xo: ({F_{dh}} = kleft| {Delta l} right|) |


Trong đó:


+ k là độ cứng (hay hệ số đàn hồi) của lò xo, có đơn vị là N/m


+ (Delta l = left| {l - {l_0}} right|)  là độ biến dạng (độ dãn hay nén) của lò xo.

Giải chi tiết:

Độ biến dạng của lò xo:

(Delta l = left| {l - {l_0}} right| = left| {15 - 12} right| = 3cm = 0,03m)

Ta có:

(P = {F_{dh}} Leftrightarrow k.left| {Delta l} right| = 6 Rightarrow k = dfrac{6}{{left| {Delta l} right|}} = dfrac{6}{{0,03}} = 200N/m)

Chọn D.

Ý kiến của bạn