Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một loài có 2n= 14. Một hợp tử nguyên phân liên tiếp ba đợt

Một loài có 2n= 14. Một hợp tử nguyên phân liên tiếp ba đợt

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một loài có 2n= 14. Một hợp tử nguyên phân liên tiếp ba đợt môi trường cung cấp nguyên liệu tương đương 112 NST đơn. Thể đột biến thuộc dạng:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Hợp tử nguyên phân liên tiếp 3 đợt cung cấp 112 NST đơn nên bộ NST của hợp tử:

 = 16

Vậy đây là thể ba kép hoặc thẻ bốn

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn