Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Một loài động vật, locut gen quy định màu sắc lông gồm 2 ale

Một loài động vật, locut gen quy định màu sắc lông gồm 2 ale

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một loài động vật, locut gen quy định màu sắc lông gồm 2 alen, trong đó các kiểu gen khác nhau về locut này quy định các kiểu hình khác nhau; locut quy định màu mắt gồm 2 alen, alen trội là trội hoàn toàn. Hai locut này cùng nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X tại vùng không tương đồng. Cho biết không xảy ra đột biến, theo lý thuyết, số loại kiểu gen và số loại kiểu hình tối đa của cả 2 giới ở hai locut trên là:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Gen quy định màu sắc lông có các kiểu gen khác nhau quy định những kiểu hình khác nhau => Gen trội không hoàn toàn

Số loại kiểu gen ở giới XX là

 = 10 kiểu gen

Giới XX có 3 x 2 = 6  loại kiểu hỉnh

Số loại kiểu gen ở giới XY là

4 kiểu gen và 4 kiểu hình

Vậy ở cả hai giới có số kiểu gen và kiểu hình là 14 kiểu gen và 10 kiểu hình.

Đáp án D 

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn