Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Một loại phân bón không chứa tạp chất (phân nitrophotka) có

Một loại phân bón không chứa tạp chất (phân nitrophotka) có

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một loại phân bón không chứa tạp chất (phân nitrophotka) có chứa 17,5%N theo khối lượng. Phần trăm theo khối lượng của photpho trong loại phân bón nói trên có giá trị gần nhất với ?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Phân Nitrophotka là : x(NH4)2HPO4.yKNO3 có %mN = 17,5%

=> (28x + 14y)/(132x + 101y) = 0,175

=> 4x = 3y

=> %mP = 11,625%

=>A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn