Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Một loại phân kali chứa 59,6% KCl, 34,5% K2CO<sub

Một loại phân kali chứa 59,6% KCl, 34,5% K2CO<sub

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một loại phân kali chứa 59,6% KCl, 34,5% K2CO3 về khối lượng, còn lại là SiO2. Độ dinh dưỡng của loại phân bón trên là:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn