Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một loại phân kali có chứa 87% K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> c

Một loại phân kali có chứa 87% K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> c

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một loại phân kali có chứa 87% K2SO4 còn lại là các tạp chất không chứa kali, độ dinh dưỡng của loại phân bón này là:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Độ dinh dưỡng của phân kali tính bằng %mK2O trong tổng khối lượng phân bón.

Giả sử mphân = 100g => mK2SO4 = 87g

174g K2SO4 qui về thành 94g K2O

=>87g K2SO4 qui về thành 47g K2O

=> Độ dinh dưỡng = 47%

=>D 

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn