Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một loại phân lân superphotphat kép có chứa 69,62% muối canx

Một loại phân lân superphotphat kép có chứa 69,62% muối canx

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một loại phân lân superphotphat kép có chứa 69,62% muối canxi dihidrophotphat , còn lại gồm các chất không chứa photpho. Độ dinh dưỡng của loại phân lân này là :


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Xét 100g phân bón có 69,62g Ca(H2PO4)2. Xét về lượng Photpho thì :

234g Ca(H2PO4)2 142g P2O5

69,62g Ca(H2PO4)2 -> 42,25g P2O5

Độ dinh dưỡng = %mP2O5 = 42,25%

=>D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn