Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một loài sinh vật có cặp nhiễm sắc thể ở giới đực là XX, ở g

Một loài sinh vật có cặp nhiễm sắc thể ở giới đực là XX, ở g

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một loài sinh vật có cặp nhiễm sắc thể ở giới đực là XX, ở giới cái là XY: gen thứ nhất nằm trên nhiễm sắc thể X có 7 alen và không có alen trên Y, gen thứ hai nằm trên NST Y có 3 alen và không có alen trên X; trên 1 cặp nhiễm sắc thể thường có 2 gen: gen thứ nhất có 5 alen, gen thứ hai có 10 alen. Số kiểu gen tối đa trong quần thể về cả 4 gen trên là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Số kiểu gen tối đa của giới đực là  35700

Số kiểu gen tối đa của giới cái là  26775

Số kiểu gen tối đa là 35700+26775 = 62475

Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn