Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một loại superphotphat kép chứa 72,54% muối canxi dihydropho

Một loại superphotphat kép chứa 72,54% muối canxi dihydropho

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một loại superphotphat kép chứa 72,54% muối canxi dihydrophotphat  , còn lại là tạp chất không chứa Photpho. Độ dinh dưỡng của phân lân này là :


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Giả sử có 100 g phân bón => mCa(H2PO4)2 = 72,54g => nP = 0,62 mol

=> Qui về P2O5 : mP2O5 = 44,02g

=>Độ dinh dưỡng = 44,02%

=>B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn