Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Một loài thú, locus quy định màu lông gồm 3 alen theo thứ tự

Một loài thú, locus quy định màu lông gồm 3 alen theo thứ tự

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một loài thú, locus quy định màu lông gồm 3 alen theo thứ tự át chế hoàn toàn như sau: A >a' > a trong đó alen A quy định lông đen,a' - lông xám, a – lông trắng. Quá trình ngẫu phối ở một quần thể có tỷ lệ kiểu hình là 0,51 lông đen: 0,24 lông xám: 0,25 lông trắng. Tần số tương đối của 3 alen là:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Lông trắng = 0,25 => a = 0.5

Lông xám = 0.24 . Đặt tỉ lệ alen lông xám là x ta có

 2. 0,5 x  + x 2 = 0.24 => x = 0.2

Tỉ lệ kiểu hình lông đen là : 1 – 0.2 – 0.5 = 0.3

Đáp án D 

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn