Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một loài thực vật có 6 nhóm gen liên kết. Số NST ở trạng thá

Một loài thực vật có 6 nhóm gen liên kết. Số NST ở trạng thá

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một loài thực vật có 6 nhóm gen liên kết. Số NST ở trạng thái chưa nhân đôi trong mỗi tế bào sinh dưỡng của 6 thể đột biến như sau: 

(1) 21 NST.            (2) 18 NST.               (3) 9 NST.           (4) 15 NST.

(5) 42 NST.            (6) 54 NST.                (7) 30 NST.

Có mấy trường hợp mà thể đột biến là thể đa bội lẻ?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Loài thực vật có 6 nhóm gen liên kết ó 2n = 12

Các trường hợp là đa bội lẻ là :

Trường hợp (2) là 3n

Trường hợp (5) là 7n

Trường hợp (6) là 9n

Trường hợp (7) là 5n

Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn