Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Một loài thực vật có bộ NST 2n = 8. Trên mỗi cặp NST, xét 2

Một loài thực vật có bộ NST 2n = 8. Trên mỗi cặp NST, xét 2

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một loài thực vật có bộ NST 2n = 8. Trên mỗi cặp NST, xét 2 gen, mỗi gen đều có 2 alen. Theo lý thuyết, có thể có bao nhiêu loại kiểu gen thể ba (2n + 1) ở loài này? Biết loài thực vật trên không có NST giới tính.


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

2n = 8 có 4 cặp NST

Xét thể 3 trên cặp NST thứ nhất

Số loại kiểu gen tối đa của TH này là :

Vậy số loại thể 3 tối đa là :

    20000 x 4 = 80 000

Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn