Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một loài thực vật có bộ NST  2n=14. Số loại thể ba (2n+1) kh

Một loài thực vật có bộ NST  2n=14. Số loại thể ba (2n+1) kh

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một loài thực vật có bộ NST  2n=14. Số loại thể ba (2n+1) khác nhau có thể xuất hiện trong quần thể của loài là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

2n= 14 => có 7 cặp NST nên có 7 dạng thể 3Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn