Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một loài thực vật, khi cho giao phấn giữa cây hoa đỏ với cây

Một loài thực vật, khi cho giao phấn giữa cây hoa đỏ với cây

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một loài thực vật, khi cho giao phấn giữa cây hoa đỏ với cây hoa trắng (P), thu được F­1 gồm toàn cây hoa đỏ. Cho cây F1 tự thụ phấn thu được F2 có tỉ lệ 9 cây hoa đỏ : 6 cây hoa vàng và 1 cây hoa trắng. Tính trạng màu hoa do hai cặp gen quy định. Số loại kiểu gen quy định kiểu hình hoa vàng ở F2


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

P: đỏ x trắng

F1 : 100% đỏ

F2 : 9 đỏ : 6 vàng : 1 trắng

=>  Tương tác gen bổ sung kiểu 9:6:1

2 gen cùng qui định tính trạng : A-B- đỏ ; A-bb = aaB- = vàng ; aabb trắng

Số loại kiểu gen qui định hoa vàng ở F2 là 4 : AAbb, Aabb, aaBB, aaBb

Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn