Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một loài thực vật, khi cho giao phấn giữa hai dòng hành thuầ

Một loài thực vật, khi cho giao phấn giữa hai dòng hành thuầ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một loài thực vật, khi cho giao phấn giữa hai dòng hành thuần chủng củ trắng với củ đỏ, ở đời F1 thu được tất cả đều củ trắng, ở đời F2 thu được tỉ lệ kiểu hình 12 củ trắng: 3 củ đỏ: 1 củ vàng. Biết rằng các gen qui định tính trạng màu sắc củ nằm trên NST thường. Chọn ngẫu nhiên 2 cá thể F2  củ đỏ lai với nhau, theo lí thuyết xác suất thu được củ vàng ở F3 là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Tính trạng màu sắc củ tuân theo quy luật di truyền tương tác át chế trội

Có-  A  trắng 

  aaB- : đỏ     và aabb  - vàng

F2 củ đỏ có tỷ lệ : 2 aaBb : 1 aaBB

F2 củ đỏ lai với nhau ra củ vàng chỉ khi chúng đều có kiểu gen aaBb

Ta có : xác suất thu được củ vàng ở F3:  x  x  = 

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn