Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một loài thực vật , khi cho giao phối giữa cây hoa đỏ với câ

Một loài thực vật , khi cho giao phối giữa cây hoa đỏ với câ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một loài thực vật , khi cho giao phối giữa cây hoa đỏ với cây hoa trắng (P) , thu được Ftoàn cây hoa đỏ. Cho cây F1 tự thụ phấn thu được cây F2  có tỉ lệ 56,25  cây hoa đỏ ; 43,75 % cây hoa trắng . Tính trạng màu hoa đỏ do hai cặp gen quy định . Theo lí thuyết số kiểu gen thuần chủng quy định kiểu hình hoa trắng ở F2  là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

F2 tự thụ phấn cho tỉ lệ kiểu hình : 9 đỏ : 7 trắng

=>  Tính trạng do 2 gen không alen tương tác bổ sung

=>  Quy ước : A-B : đỏ ; A-bb = aaB- = aabb = trắng

=>  Cá thể có kiểu gen thuần chủng quy định hoa trắng là : AAbb , aabb ; aaBB

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn