Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một loài thực vật, kiểu gen AA quy định hoa đỏ; Aa quy định

Một loài thực vật, kiểu gen AA quy định hoa đỏ; Aa quy định

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một loài thực vật, kiểu gen AA quy định hoa đỏ; Aa quy định hoa hồng aa quy định hoa trắng. Gen B quy định hoa kép trội hoàn toàn so với gen b quy định hoa trơn. Đem giao phối hai cây bố mẹ cho F1 có tỉ lệ 10 cây hoa đỏ kép : 15 cây hoa đỏ, đơn: 25 cây hoa hồng, kép : 25 cây hoa hồng, đơn: 15 cây hoa trắng, kép : 10 cây hoa trắng, đơn. Tần số  hoán vị gen của phép lai trên là:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

P : ?

F1 : 10 đỏ kép : 15 đỏ, đơn: 25 hồng, kép : 25 hồng, đơn: 15 trắng, kép : 10 trắng, đơn

2AAB- : 3AAbb : 5AaB- : 5Aabb : 3aaB- : 2aabb

Có     F1 : 1AA : 2Aa : 1aa P : Aa x Aa

          F1 : 1B- : 1bb  P : Bb x bb

Nếu 2 gen phân li độc lập thì tỉ lệ kiểu hình đời con sẽ là :

          (1 :  2 : 1) x (1 : 1) khác với thỉ lệ đề bài

Vậy 2 gen cùng nằm trên 1 cặp NST

P : (Aa,Bb) x 

Có tỉ lệ aabb = 0,1

Mà kiểu gen  cho giao tử ab = 50%

=> (Aa,Bb) cho giao tử ab = 20% < 25%

=> Vậy ab là giao tử mang gen hoán vị

=> Tần số hoán vị gen là ab = 40%

=> Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn