Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một loài thực vật lưỡng bội có 12 nhóm gen liên kết. Số nhiễ

Một loài thực vật lưỡng bội có 12 nhóm gen liên kết. Số nhiễ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một loài thực vật lưỡng bội có 12 nhóm gen liên kết. Số nhiễm sắc thể có trong mỗi tế bào ở thể ba của loài này khi đang ở kì giữa của nguyên phân là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

12 nhóm gen liên kết ó 2n = 24

Số NST có trong mỗi tế bào ở thể ba của loài là 2n+1 = 25

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn