Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một loài thực vật lưỡng bội có 8 nhóm gen liên kết. Số NST c

Một loài thực vật lưỡng bội có 8 nhóm gen liên kết. Số NST c

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một loài thực vật lưỡng bội có 8 nhóm gen liên kết. Số NST có trong mỗi tế bào ở thể ba của loài cây này khi đang ở kì giữa của nguyên phân là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

8 nhóm gen liên kết 2n = 16

Thể ba của loài là 2n+1 = 17

Kì giữa nguyên phân, các NST ở trạng thái kép, chưa phân li nên trong tế bào có 17 NST

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn