Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một loài thực vật NST có trong nội nhũ bằng 18. Số thể ba ké

Một loài thực vật NST có trong nội nhũ bằng 18. Số thể ba ké

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một loài thực vật NST có trong nội nhũ bằng 18. Số thể ba kép khác nhau có thể được tìm thấy trong quần thể của loài trên là bao nhiêu?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Nội nhũ là một khối đa bào giàu chất dinh dưỡng, gồm các tế bào tam bội 3n

Vậy bộ NST lưỡng bội của loài là 2n = 12

Số thể ba kép (2n+1+1) khác nhau có thể tìm được trong quần thể của loài trên là 

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn