Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một mạch dao động có tụ với C = 3500pF cuộn cảm có L =

Một mạch dao động có tụ với C = 3500pF cuộn cảm có L =

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một mạch dao động có tụ với (C = 3500,,pF), cuộn cảm có (L = 30,,mu H) và điện trở hoạt động (R = 15,,Omega ). Hiệu điện thế cực đại trên tụ là (15,,V). Để duy trì dao động của mạch như ban đầu thì cần nguồn cung cấp cho mạch có công suất:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Năng lượng điện từ: ({rm{W}} = dfrac{{C{u^2}}}{2} + dfrac{{L{i^2}}}{2} = dfrac{{C{U_0}^2}}{2} = dfrac{{L{I_0}^2}}{2})


Công suất tỏa nhiệt trên điện trở: (P = {I^2}R)

Giải chi tiết:

Năng lượng của mạch là:

({rm{W}} = dfrac{{C{U_0}^2}}{2} = dfrac{{L{I_0}^2}}{2} Rightarrow {I_0}^2 = dfrac{{C{U_0}^2}}{L})

Công suất cung cấp cho mạch chính là công suất tiêu thụ trên điện trở R:

(begin{array}{l}P = {I^2}R = dfrac{{{I_0}^2}}{2}R = dfrac{{C{U_0}^2}}{{2L}}R\ Rightarrow P = dfrac{{{{3500.10}^{ - 12}}{{.15}^2}}}{{{{2.30.10}^{ - 6}}}}.15 = 196,{9.10^{ - 3}},,left( {rm{W}} right)end{array})

Chọn A.

Ý kiến của bạn